• Số 7 Nguyễn Thái Học, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0633 874342
Bài nổi bật
Số hiệu 2019
Ngày ban hành 15/04/2020
Nơi ban hành Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai
Trích yếu Công bố thông tin doanh nghiệp 2019
Nhóm văn bản Công bố thông tin
Tệp đính kèm https://lamnghiepdahuoai.vn/wp-content/uploads/2021/05/CONG-BO-THONG-TIN-DOANH-NGHIEP-2019.zip