• Số 7 Nguyễn Thái Học, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0633 874342
Bài nổi bật
Số hiệu Thuyet minh bao cao tai chinh
Ngày ban hành 05/04/2018
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Nhóm văn bản CONG BO TT
Tệp đính kèm https://lamnghiepdahuoai.vn/wp-content/uploads/2018/05/Thuyet-minh-BCTC.xls