• Số 7 Nguyễn Thái Học, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0633 874342
Bài nổi bật
Số hiệu Thuyet minh bao cao tai chinh 6 thang 2018
Ngày ban hành 19/07/2018
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng 2018
Nhóm văn bản tai chinh doanh nghiep
Tệp đính kèm https://lamnghiepdahuoai.vn/wp-content/uploads/2018/07/thuyet-minh-BCTC-6-thang-2018.7z